Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılan ve Sayılmayan Süreler

25 Temmuz 2015
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0

Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler

Zorunlu Çalışma Süresi için Fiilen Çalışma Şartı

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında yalnızca fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.(4, 5, 6 numaralı hizmet alanlarına denk gelen okullar bu kurala girmektedir.)

Zorunlu Çalışma Süresi ve Askerlik Hizmeti

2-Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu Çalışma Süresi ve Sözleşmeli Öğretmenlik

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu Çalışma Süresi ve Ücretli Öğretmenlik

Resmi ataması yapılmadan önce ücretli öğretmenlik yapanların hizmet puanları hesabında ücretli öğretmen olarak görev yaptıkları kurumun puanı da eklenirken zorunlu çalışma süresi bakımından ücretli öğretmenlik süresince görev yapılan kurumda geçirilen süre hesaba katılmaz.

Sonradan Zorunlu Hizmete Dahil Edilen Okuldaki Öğretmenler

Sonradan zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim öğretmenler, ilgili tarihten sonra bu kurumlarda geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Ancak bir öğretmenin eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.

Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.

Zorunlu Hizmete Dahil Bir Okulun Zorunlu Hizmetten Çıkarılması

Zorunlu hizmete dahil bir okul bu statüden çıkarıldığında hali hazırda görev yapan öğretmenler bu okulda bulundukları sürece zorunlu görevlerini yapmaya devam ederler.

 

 

 

 

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler

1-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların;

a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,

b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,(Öğretmen askerlik yapmayanlar ve öğretmen askerliğini 1,2,3 hizmet alanına sahip okullarda yapanların görev süreleri)

c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı’ında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,

d) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri,

e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,

f) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,

g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler

zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0
Bu yazı Blog kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir