Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT Örnek Soruları ve Konu Ağırlıkları

01 Mart 2013
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için belirtilen konular ve konu ağırlıkları ÖSYM tarafından yayınlandı. Bu branşta %80’lik kısım öğretmenlere kendi alanından sorulacak soruları belirtirken %20’lik kısım kendi alanlarının öğretimiyle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Öğretmenlere alan sınavında kendi alanlarından çıkacak konuların ağırlıkları ise şu şekilde…

  • Tarih (%28)
  • Coğrafya (%20)
  • Siyaset Bilimi (%8)
  • Diğer sosyal bilim alanları (%24)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örnek ÖABT (Alan Sınavı) Soruları

Memlûk Sultanı Baybars’ın, Abbasi Devleti’nin yıkılmasından sonra alifelik makamını Kahire’de korumasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İstilaları önlemek
B)    Siyasal yetkilerini güçlendirmek
C)    Arap birliğini gerçekleştirmek
0)    İslamiyet’i yaymak
E)    İslam uygarlığını geliştirmek

1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi katılma haklarından (siyasî haklar ve ödevler) birisi değildir?
A)    Seçme ve seçilme hakkı
B)    Siyasi partilere girme hakkı
C)    Dilekçe verme hakkı
D)    Mülkiyet hakkı
E)    Kamu hizmetlerine girme hakkı

Aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumunda karstlaşma etkili olmuştur?
A) Erzurum Ovası
B) Düzce Ovası
C) Muğla Ovası
D) Muş Ovası
E) Küçük Menderes Ovası

7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretmeni “Hayatta kalan yaşlılar ayaklı kitaplardır, bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey vardır.” diyerek geçmişteki bireysel deyimler ve hatıralara ilişkin uygulamaları vurgulamıştır.
Yukarıda söylenenlerden yola çıkarak öğretmenin hangi yöntem ve teknikle konuyu işleyeceği söylenebilir?
A) Drama
B) Kaynak kişiden yararlanma
C) Vaka incelemesi
D) Sözlü tarih
E) Kronoloji kavramsallaştırma

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0
Bu yazı Örnek Soru kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir